Policie ČR
 
PARTNEŘI
 
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
zdravotní pojištění MV ČR
 
 
TOPlist
 
Web design © 2008
 
Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky
[Charakteristika] [Stanovy] [Kluby] [Výkonný výbor]

CHARAKTERISTIKA UNITOP ČR


Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů (UNITOP ČR) je od roku 1994 českým národním policejním svazem, pokračovatelem „československého“ UNITOP ČSFR, založeného v roce 1990 na základě zákona č.: 83/1990 Sb. O sdružování občanů. UNITOP ČR je občanské sdružení – nestátní nezisková organizace.
UNITOP ČR sdružuje v současné době 115 sportovních klubů Policie České republiky (SKP) s téměř 30 tisíci členy, z nichž je převážná většina policistů, hasičů, zaměstnanců ministerstva vnitra a Policie ČR, nebo jejich rodinných příslušníků.
UNITOP ČR aktivně spolupracuje s Ministerstvem vnitra a Policií České republiky. Na úrovni krajů a okresů pak jednotlivé kluby spolupracují s příslušnými útvary Policie ČR.
Hlavním posláním UNITOP ČR je vytvářet podmínky pro rozvoj tělesné zdatnosti, zdraví a psychickou regeneraci policistů po náročné službě na ochranu zdraví a majetku občanů České republiky. Zaměřuje se hlavně na volnočasovou masovou sportovní činnost policistů, zaměstnanců Mministerstva vnitra a Policie ČR, jejich rodinných příslušníků, dětí a dalších občanů. Nabízí také policistům možnost zdokonalovat si pro výkon služby potřebné dovednosti a návyky.


UNITOP ČR organizuje a řídí vlastní systém soutěží:

Policejní mistrovství Policie ČR,
Mistrovství UNITOP ČR,
Velkých cen UNITOP ČR, dalších soutěží otevřených pro celou sportovní veřejnost a soutěží pro mládežUNITOP ČR je řádným členem Českého olympijského výboru. V mezinárodní oblasti zastupuje Českou republiku v Evropské policejní sportovní unii ( USPE ) sdružující 52 evropských států, a ve Světové policejní sportovní organizaci ( USIP ). Z pověření těchto mezinárodních organizací pořádal UNITOP ČR již i několik Policejních mistrovství Evropy, respektive světa v judu, zápasu, vzpírání, lehké atletice, fotbalu a maratonu.

Sportovní kluby policie vlastní a spravují nebo mají v dlouhodobém pronájmu celou řadu tělovýchovných a sportovních zařízení. V mnoha regionech jsou tato zařízení jedinými svého druhu a sportovní aktivity mládeže a ostatní veřejnosti v dané oblasti jsou na jejich využívání odkázány. Sportovní zařízení mnoha SKP (např. SKP Kometa Brno) jsou využívána také k přípravě reprezentantů a sportovních talentů zařazených v „Centru sportu Ministerstva vnitra ČR“ – v atletice, zápasu, vzírání, tenisu, boxu, judu, plavání, cyklistice, kulové i brokové střelbě, klasickém lyžování, biatlonu atd.

V řadách UNITOP ČR jsou také desítky reprezentantů ČR, držitelů českých, evropských i světových rekordů v kategorii dospělých i juniorů. Tito sportovci se pravidelně zúčastňují letních a zimních olympijských her, mistrovství světa a mistrovství Evropy, kde pro Českou republiku vybojovali olympijská vítězství, mistrovské tituly a celou řadu medailí.


nahoru