Policie ČR
 
PARTNEŘI
 
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
zdravotní pojištění MV ČR
 
 
TOPlist
 
Web design © 2008
 
UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
[Charakteristika] [Stanovy] [Oddíly] [Výkonný výbor]

UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, z.s. je organizován pod UNITOP ČR. (Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky)

Základní charakteristika:
Unie tělovýchovných organizací Policie Sportovní klub Žďár nad Sázavou (dále jen "UNITOP SKP Žďár nad Sázavou") je dobrovolným, otevřeným a politicky nezávislým zájmovým sdružením sportovních oddílů, které vyvíjí svoji činnost na demokratických zásadách a za účinné spolupráce s ministerstvem vnitra a policií.
UNITOP SKP Žďár nad Sázavou působí na území České republiky. UNITOP SKP Žďár nad Sázavou je právnickou osobou, která může svým jménem nabývat práva a zavazovat se a za své závazky odpovídá celým svým majetkem.

Anotace:
Klub vznikl v roce 1990 z organizace Rudá hvězda. Pro děti i dospělé soustřeďuje oddíly bojových sportů-aikido, ju-jitsu, dále orientační běh, volejbal, nohejbal, florbal, ASPV (asociace sportů pro všechny-slouží především policistům-střelba, sebeobrana, tenis, squash, hokej…). Sportovní činnost provozujeme na dvou vlastních hřištích ve Žďáře nad Sázavou a v místních pronajatých tělocvičnách. Jsme pořadateli nejrůznějších turnajů a závodů. Klub slaví jisté úspěchy-působí zde mistři ČR i světa.

Klub je zaregistrován:
Veřejný rejstřík a Sbírka listin

Neziskovky.cz